Voorwaarden

Er zijn een aantal regels die gevolgd moeten worden indien u wil gebruik maken van onze diensten. Er moet aan alle beschreven voorwaarden voldaan worden, zoniet kan de vlucht en de afspraak geannuleerd worden. De klant wordt verwacht deze voorwaarden schriftelijk te ondertekenen voor de aanvang van de vlucht.

1. Persoon

Huurder = de persoon die zich aanbiedt voor een vlucht

1.1 - Huurder erkent dat hij/zij in een goede gezondheid verkeert.
1.2 - Huurder erkent dat zijn/haar zichtsvermogen goed genoeg is om objecten te zien die aan grote snelheden voorbijvliegen in een 3-dimensionale omgeving.
1.3 - Huurder toont aan dat hij/zij beschikt over de ervaring om met een modelvliegtuig te vliegen. Voor sommige toestellen, in dit geval de trainerstoestellen, is dit niet vereist zolang de huurder akkoord gaat om NIET zelf op te stijgen en NIET zelf te landen. In dat geval kan de vlucht gezien worden als een lesvlucht.
1.4 - Voor alle vluchten uitgezonderd de lesvluchten, is minimum een A-brevet nodig van de VML (Vlaamse Modelluchtvaart Liga).
1.5 - Huurder is op het moment van de vlucht NIET onder invloed van alcohol!
1.6 - Huurder is op het moment van de vlucht NIET onder invloed van drugs!
1.7 - Huurder is op het moment van de vlucht NIET onder invloed van (zware) medicatie (die kan zorgen voor duizeligheid of verlies van zichtsvermogen of vrijheid in beweging!
1.8 - Huurder wordt verplicht te vliegen met een zonnebril. De huurder zorgt zelf voor deze zonnebril of huurt tijdelijk één van Try2Fly tegen een meerprijs.

2. Wetgeving

2.1 - Huurder wordt geacht de voorwaarden te kennen om veilig te vliegen.
2.2 - Huurder wordt geacht de maximum vlieghoogte te kennen.
2.3 - Huurder wordt geacht de voorschriften van de dienst der luchtvaart te kennen.

3. Verzekering

3.1 - Huurder wordt geacht een verzekering te hebben voor schade aan derden, meestal via de Familiale Verzekering of eventueel via een federatie (zoals VML,...). Huurder wordt geacht deze verzekering voor te leggen voor de vlucht.
3.2 - De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door de huurder.
3.3 - Schade aan natuur wordt ook verhaald op de huurder bij een mogelijke crash. Dit omvat zaken zoals brand, vernieling, vervuiling,...

4. Locatie

4.1 - De vlucht kan uitgevoerd worden bij de club waar Try2Fly lid is of op de club van de huurder. Extra kosten hieraan verbonden worden aan de huurder medegedeeld en gefactureerd. Zie hieronder voor "kosten".
4.2 - Huurder wordt geacht de voorwaarden, reglementen en veiligheidsvoorschriften te kennen die van toepassing zijn op het terrein waar de vlucht doorgaat.

5. Voorwaarden van een vlucht

5.1 - Try2Fly mag beslissen of de huurder een volledige vlucht mag/kan ondernemen (dus inclusief opstijgen en landen). Try2Fly heeft geen verantwoording af te leggen over de keuze.
5.2 - Er mogen absoluut geen figuren uitgevoerd worden waarvoor een toestel niet geschikt is. De nodige info over elk toestel zal medegedeeld worden door Try2Fly voor de vlucht. Indien de huurder toch een figuur uitvoert die niet is toegelaten, zal er onmiddellijk over gegaan worden tot landing door Try2Fly zonder extra verantwoording en zonder recht op terugbetaling.
5.3 - Bij enig ander misbruik van het door Try2Fly ter beschikking gestelde materiaal, zullen alle kosten verhaald worden op de verzekering van de huurder.
5.4 - De leraar-leerling combinatie wordt ter beschikking gesteld door Try2Fly. Indien de huurder gebruik wil maken van zijn/haar eigen zender, dan kan dit zolang de zender compatibel is met de door Try2Fly ter beschikking gestelde zender. Gelieve rekening te houden met extra tijd om de combinatie in te stellen voor de vlucht.
5.5 - Op geen enkel moment kan de huurder materiaal ter beschikking gesteld door Try2Fly als zijn eigendom toeëigenen. Zowel voor als na als tijdens de vlucht blijft al het materiaal eigendom van Try2Fly.

6. Kosten en betaling

6.1 - Betalingen voor een vlucht gebeuren altijd op voorhand, d.m.v. storting op rekening van Try2Fly. De huurder krijgt altijd een bewijs van betaling, samen met de uiteindelijke planning voor de vlucht.
6.2 - Indien de vlucht doorgaat op de club van de huurder, worden er vervoersonkosten aangerekend van 0,3653 EUR per kilometer (geldig tot 1 juli 2020) vanaf het ogenblik dat de club meer dan 30 km ligt van de vestigingsplaats van Try2Fly in Herk-de-Stad. Dit bedrag is aanpasbaar elk jaar op 1 juli en wordt genomen van de website http://fedweb.belgium.be.
6.3 - Alle prijzen op onze website zijn exclusief BTW.
6.4 - Indien bij aankomst op de club de huurder niet aanwezig is of niet aanwezig is na een half uur na afspraak, wordt de vlucht geannuleerd zonder teruggave van het voorafbetaalde bedrag.
6.5 - Indien voor de vlucht de voorwaardenlijst niet ondertekend werd, of er niet voldaan wordt aan alle voorwaarden dan wordt de vlucht geannuleerd zonder teruggave van het voorafbetaalde bedrag.
6.6 - Alle prijzen die op aanvraag bezorgd worden, zijn steeds geldig voor 1 maand na uitgifte en zijn bindend. Prijzen zijn afhankelijk van de gekozen formule maar bevatten altijd de nodige benzine, methanol, kerosine/petroleum of lipo's die benodigd zijn voor de uitvoering van de vlucht.

Downloaden voorwaarden

Adobe icoon
Klik op het icoon voor download